PARAMEDIKO SPECIALYBĖ

Anotacija:

Šios programos paskirtis – parengti aukštos kvalifikacijos paramediką, gebantį kokybiškai įvertinti gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas, teikti pirmąją medicinos pagalbą sveikatos priežiūros specialisto priežiūroje arba savarankiškai.

MOKYMO TRUKMĖ:

2 metai. Mokymo programos apimtis - 2800 valandos.

Minimalus išsilavinimas:

 • Programa 2 metams – turintiems vidurinį išsilavinimą.

Asmeninės savybės:

gera sveikata; geras fizinis pasirengimas; gebėjimas priimti sprendimus; ištvermingumas; savarankiškumas; sąžiningumas; darbštumas; dėmesingumas; bendravimas ir bendradarbiavimas.

Suteikiama kvalifikacija:

Mokiniui, sėkmingai užbaigus mokymo programą ir išlaikius baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, suteikiama paramediko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Įgyjamos kompetencijos:

Paramedikas gebės:

Įvertinti paciento anatominę, fiziologinę ir patologinę būkles.

 • Teikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių, traumų ir pavojingų aplinkos veiksnių atveju.
 • Gaivinti.
 • Naudoti kvėpavimo palaikymo priemones.
 • Stabdyti išorinį kraujavimą.
 • Imobilizuoti skeleto sužalojimus, tvarstyti žaizdas, naudojant dezinfekcines priemones.
 • Atlikti pacientų medicininį rūšiavimą.
 • Transportuoti pacientus.
 • Padėti ruošiant pacientą ir medicinos įrangą gyvybės palaikymo procedūroms.
 • Suteikti pirmąją medicinos pagalbą gimdymo metu.
 • Naudotis priskirtomis ryšio priemonėmis, sąveikos signalais ir ženklais.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimos nariais, sveikatos priežiūros komandos nariais, kitomis institucijomis, turinčiomis įtakos žmogaus sveikatai.

Pagrindiniai mokymo dalykai:

Profesinio mokymo dalykai: darbuotojų sauga ir sveikata; pirmoji medicinos pagalba; reanimacija ir intensyvioji terapija; skubioji medicina; sveika gyvensena; medicinos etika; anatomija, fiziologija, patologija; mikrobiologija; katastrofų medicinos pagrindai; prevencinė medicina; ekologija; informacinės technologijos; bendravimo psichologija; specialybės užsienio kalba; vairavimo teorija ir praktika.

 • Bendrieji profesinio mokymo dalykai: ekonomikos ir verslo pagrindai; civilinė sauga, valstybinė kalbos kultūra ir specialybės kalba; estetika.
 • Bendrojo ugdymo dalykai: kūno kultūra.

Praktikos, stažuotės:

Paskutiniame pusmetyje mokiniai atlieka gamybinę praktiką. Gamybinė praktika (40 savaičių trukmės) gali būti atliekama valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, GMP stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimų vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose ir kt.

Profesinės perspektyvos:

Baigęs paramediko programą specialistas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, GMP stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės vietų atėmimo sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.