LIETUVOS PARAMEDIKŲ ASOCIACIJA

Birželio 25 - liepos 1skautai 2013 4 dienomis Rumšiškių liaudies buities muziejaus teritorijoje, Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro, neformalaus ugdymo įstaigos mokiniai dalyvavo jūrų skautų stovykloje „Budys - 2013“.

Jaunieji jūrų skautai, kuriuos prižiūrėjo energingi vadovai, gyveno palapinėse, buvo įsirengę savo pastovyklius. Vakarus leido prie laužo ir naktiniuose žygiuose, o dienos metu dalyvavo specialiai parengtoje programoje dažniausiai „skautoramos“ principu.

Visi stovyklos dalyviai buvo suskirstyt į grupes ir tuo pačiu metu ėjo į skirtingas stoteles, kur buvo vedami skirtingi užsiėmimai, o po tam tikro laiko apsikeičiama užsiėmimų stotelėmis su kitais vaikais.

Stovyklos antrąją dieną skautoramos metu stotelių temos buvo šios: jūrinių valčių irklavimas, skautamokslio mokymasis (kad vaikai galėtų užsirišti skautišką kaklaraištį ir duoti įžodį stovyklos eigoje) bei pirmosios pagalbos teikimo mokymas, kurį vedė Kauno m. greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas Antanas Griunius su specialiais manekenais, su kuriais vaikai galėjo pasitreniruoti, kaip reikia daryti dirbtinį širdies masažą. Taip pat buvo mokoma suteikta pagalbą esant užspringimui, pavertimas į šoninę padėtį kada pacientas nesąmoningas, įtverti ranką skarele bei kitas žinias.skautai 2013 6

Kiekvienos dienos vakarą vaikai mažomis grupelėmis aptardavo, kas jiems patiko, o kas nepatiko ir apibendrintus rezultatus pateikdavo stovyklos vadovams. Vaikai aptarė ir minėtos skautoramos stoteles ir vienbalsiai nutarė, kad labiausiai jiems naudinga ir daugiausiai patiko pirmosios pagalbos teikimo stotelė, nes joje dirbo žmogus, gebantis sudominti vaikus ir įdomiai pateikti svarbią informaciją