LIETUVOS PARAMEDIKŲ ASOCIACIJA

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis turi ilgametę patirtį teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir siekia toliau gerinti savo veiklą teikiant kuo kokybiškesnes paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems ir atvykusiems asmenims. Lietuvos paramedikų asociacija turi visus techninius, žmogiškuosius ir kitokius pajėgumus, būtinus organizuoti paramedikų ugdymą ir švietimą, įskaitant ir savanorių, gebančių savarankiškai teikti pirmąją medicinos pagalbą, rengimą. Volunatrius LT siekia vienyti savanorius, gebančius savarankiškai teikti pirmąją medicinos pagalbą, koordinuoti jų veiklą ir užtikrinti profesinio tobulėjimo galimybes. Sutartimi siekiama bendradarbiauti tobulinant pirmos medicinos pagalbos teikimo sistemą Lietuvoje ir siekia savo bendroje veikloje ugdyti, apmokyti, motyvuoti ir į savo veiklas įtraukti savanorius, gebančius savarankiškai suteikti pirmąją medicinos pagalbą pacientams. 

voluntarius bendradarbiavimas