Paramedikai spaudo numerį ir licenziją gali užsisakyti paspaudus čia